TEK startade 2004 och har sedan dess utvecklats till det välrenommerade konsultföretag det är idag. Vi jobbar främst med omställningsstöd och  arbetslivsinriktad rehabilitering.

Omställning

Vi arbetar på uppdrag av Trygghetsfonden TSL. När företag säger upp personal hjälper vi till att skaffa nya jobb till friställd personal. Vi har nått mycket goda resultat med detta. De som blivit uppsagda har snabbt kommit in i nya jobb, studerar eller startat eget. Vi arbetar idag ännu mer offensivt med att få tillbaks människor i arbete.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vi hjälper människor att hamna på rätt plats. Sjukdom eller andra orsaker kan göra en anställds nuvarande arbetsuppgifter svåra att utföra. Då kan vi hjälpa till med att hitta nya uppgifter som passar bättre. Enligt lag har arbetsgivare ett omfattande rehabiliteringsansvar. Vi har tiden, kompetensen och lång erfarenhet av att hitta långvariga och hållbara lösningar på de här problemen. Vi kan ofta också fungera som en buffert mellan den anställde och arbetsledningen.