Arbetsinriktad Rehabilitering

198713_high

Vi hjälper ditt företag att på ett lönsamt sätt hitta goda lösningar för dina medarbetare som är långtidssjuka eller som har drabbats av återkommande korttidssjukskrivningar/frånvaro. Enligt lag har arbetsgivare ett omfattande rehabiliteringsansvar för sin anställda. Ibland saknas tid, kompetens och resurser för att hitta långvariga och hållbara lösningar. Vi har lång erfarenhet av de insatser som behöver göras för att den som drabbats av sjukdom eller av andra orsaker inte kan erbjudas fortsatt anställning.

Mål

Målet är att den anställde ska återfå sin arbetsförmåga och finna ny yrkesinriktning och fortsättningsvis kunna försörja sig genom förvärvsarbete.

Finns det en sjukdomsbild – tillfällig, livslång eller missbruk – lägger vi fokus på sjukvård. Vi samarbetar med arbetsterapeut Perry Ketabian Larson som hjälper oss med arbetsförmågeutredningar

  • Finns en funktionsnedsättning i form av arbetsskada, psykosocial problematik eller annat hjälper vi genom våra kontakter deltagaren till rätt vårdgivare