Omställningsstöd

 

PDF52479503 - business team discussion meeting corporate concept

 

TEK i Arvika AB är ett renodlat omställningsföretag med stor flexibilitet och snabba beslutsvägar.

Vår personal har lång och gedigen erfarenhet från arbete inom olika yrkesområden som industri, transport, handel. Vi har även jobbat på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi har därmed god kunskap i myndigheternas regelverk, bra samarbete och kontakter med sjukvården, socialtjänst samt kommunal verksamhet. Framförallt har vi ett stort kontaktnät och bra samarbete med det privata näringslivet.

Allmänt:

 1. Efter överenskommelse med TSL träffar vi så snart som möjligt varje enskild arbetstagare för kartläggning och planering, detta sker i samråd  för att inte störa produktionen.
 2. Vi fokuserar på individen och har därför enskilda möten. Gruppmöten endast som information inför t ex studieresor och/eller utbildningar.
 3. Vi har ingen bortre gräns för när omställningsarbetet avbryts, utan finns till hands så länge varje person behöver vårt stöd. Ett tillfälligt arbete bryter inte omställningsarbetet!

Program:

 • Vi ser helst att vi kan samla all uppsagd personal för information om vårt omställningsarbete.
 • Samtliga uppsagda skall senast inom fem dagar haft ett personligt möte med en rådgivare från TEK där vi gjort en kartläggning av varje persons kompetens och förutsättningar.
 • Därefter kommer vi att göra en handlingsplan för varje enskild individs behov t ex kompetenshöjning, studier mm. Vi kommer att hjälpa personerna i den ordningen att den som har kortast uppsägningstid får komma först.
 • Vi kommer att genomföra en utbildning/hjälp i att skriva Cv och hur man förbereder sig inför en anställningsintervju.
 • Vi kommer att lägga in varje person i vår egen databas för att snabbt kunna skicka deras Cv till företag som behöver anställa personal.
 • Utöver ovanstående punkter kommer vi också att vara behjälplig med vägledning för de personar som är intresserad av studier, eller starta eget företag.
 • Vi kommer dessutom att aktivt leta lämpligt arbete för de personer vi har i omställning.
 • Vi hjälper även till med information och ansökan om AGB.
 • Finns en sjukdomsbild/funktionsnedsättning i form av arbetsskada etc lotsar vi, genom våra kontakter, deltagaren till rätt vårdgivare.